0,00 zł 0

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Podatek
0,00 zł Razem

Podane ceny są cenami brutto

Realizuj zamówienie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty: (brutto)
Dostawa: (brutto) Do ustalenia
Podatek 0,00 zł
Razem (brutto)

1. Sklep internetowy prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych towarów. Sklep zastrzega, iż mogą wystąpić nieznaczne, spowodowane względami technicznymi różnice między wyglądem towaru na zdjęciach, a rzeczywistym wyglądem towaru, w szczególności dotyczące kolorystyki zamawianych towarów. 

2. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas na jaki została udzielona gwarancja dla poszczególnych towarów widnieje w opisie na stronie sklepu internetowego. 

3
. Gwarancja za sprzedany towar nie wyłącza, nie zawiesza, ani nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi za wady produktu.

4
. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne towarów na podstawie obowiązujących przepisów.

5
. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową należy zgłaszać pisemnie, po wcześniejszym wypełnieniu formularza reklamacyjnego , na adres F.H CRESCO s.c. , ul. Dietla 31, 31-070 Kraków lub drogą elektroniczną na adres:

7
. Zgłoszenie reklamacji może odbyć się na jeden z poniższym sposobów:

   - wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go wraz z reklamowanym towarem do sklepu stacjonarnego.

   - wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go wraz z reklamowanym towarem i dopiskiem „Reklamacja zamówienia” na adres Sprzedawcy.

8
. Reklamowany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu (paragon, faktura VAT, wyciąg z rachunku bankowego konta Klienta).

9
. W przypadku kiedy do uszkodzenia mechanicznego doszło w drodze transportu Kupujący zobowiązany jest dołączyć kopię formularza reklamacji/szkody wypełnionego w obecności i podpisanego przez przedstawiciela firmy kurierskiej, który dostarczył przesyłkę.

10
. Z powodu niezgodności towaru z umową Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. 

11
. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna. 

12
. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji sklep poinformuje klienta pisemnie bądź drogą e-mailową. 

13
. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sklep.